יום הולדת גיבורי על

כל אחד רוצה להיות גיבור על, יום הולדת של גיבורים