סופר הירו

כל אחד רוצה להיות גיבור על ,יום הולדת של גיבורים